Waterschap Limburg

‹ Terug naar het overzicht

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Opdrachten: 
1. Sr. Communicatieadviseur a.i. bij Team Communicatie. Adviseren bestuurder op gebied van PR en communicatie, projectcommunicatie (4 maanden, 32 uur/week). 
2. Sr. strategisch communicatieadviseur a.i. voor programma Water in Balans. Coördinatie van alle communicatie-activiteiten voor dit Limburg-brede programma tegen wateroverlast en droogteproblemen als gevolg van de klimaatverandering. Schrijven strategisch communicatieplan, opstellen communicatie-jaarkalender, adviseren van programmamanagers en twee bestuurders, begeleiden media-optredens, opzetten van online participatieplatform, voorbereiden woordvoering, opzetten online interactieve animatie e.d. (1 jaar, 36 uur/week). 
3. Coördinator bedrijveninspiratiemarkt en innovatieprijzen ten behoeve van het symposium Hitte zonder Stress op 24 oktober 2018 (1 maand, 32 uur per week).
4. Opzetten publiekscampagne ten behoeve van de waterschapsverkiezingen maart 2019 (5 maanden, 16 uur per week).
5. Vervolg Sr. strategisch communicatieadviseur a.i. voor programma Water in Balans (zie opdracht 2.) (7 maanden, 24 uur per week).

Bestuurder Har Frenken: 
“Het inlevings- en inschattingsvermogen van Sabine in complexe ambtelijke en bestuurlijke dossiers is bewonderingswaardig. Ik heb daar dankbaar gebruik van kunnen maken.”

Lianne Duisings, voormalig teamleider Communicatie Waterschap Limburg:
Sabine is een dame met verstand van zaken. Ze betrekt relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie, past actuele kennis uit het communicatievak toe in de praktijk en houdt oog en oor voor actuele ontwikkelingen in de omgeving. Ze werkt planmatig en gestructureerd, maar weet ook goed in te spelen op actuele ontwikkelingen die raken aan het programma en bijdragen aan het realiseren van communicatiedoelen. Dat zorgt binnen het klimaatprogramma van Waterschap Limburg voor een gedegen communicatielijn die consequent wordt gevolgd, met voldoende ruimte om in te springen op de actualiteit. Ze denkt mee over en bewaakt de strategische uitgangspunten en vertaalt die in een goede uitvoering van diverse communicatiemiddelen. Sabine is een prettige collega, die makkelijk schakelt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Als zij zegt dat iets voor elkaar komt, dan gebeurt het ook.

Marlie Berghs, programmamanager Water in Balans Waterschap Limburg:
Sabine van Wylick heeft haar rol als strategisch communicatieadviseur bij het programma Water in Balans bij Waterschap Limburg heel kundig en vol energie ingevuld.  Sabine denkt vooruit en pakt gewenste initiatieven heel actief op. Zij is hierbij creatief en kent de nieuwste ontwikkelingen op haar vakgebied.  Sabine kan kort en bondig haar ideeën toelichten, ze luistert goed, respecteert andermans ideeën  en heeft maar weinig woorden nodig om aan de slag te gaan. Zij zoekt samenwerking en afstemming binnen het programma met betrokken bestuurders én collega’s maar ook breder met collega-communicatieadviseurs. Sabine heeft de communicatie van ons programma in de benen gezet; met dit fundament kunnen wij nu uitvoeren en verder uitbouwen.  Ook als collega zal ik haar missen! 

 

Waterschap Limburg